Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2021

Rekapan sebaran NIB pada Aplikasi OSS Versi 1.1  Untuk Usaha UMK (Usaha Mikro Kecil )sebagai berikut

Rekapan sebaran NIB pada Aplikasi OSS Versi 1.1  Untuk Usaha Non UMK (Non Usaha Mikro Kecil )